Inregistrarea Marcilor OSIM

by Marci Osim on 24 octombrie 2013

 Inregistrarea Marcilor OSIM

Pentru a inregistra ca marcă o denumire (sau un slogan), însoţită sau nu de un element figurativ (desen), aveţi de parcurs următoarele etape :

      – este necesar să completaţi un formular tip – FORM. M 01- cererea de înregistrare de marcă, pe care îl găsiţi pe site-ul www.osim.ro, în rubrica “Formulare ”, fie în rubrica “ Mărci şi indicaţii geografice”, pe calculator (se preferă, dacă este posibil, să se completeze formularul din formatul pdf ) sau pe maşina de scris ,nu se primeşte completat de mână; acest formular trebuie depus la OSIM, în două exemplare, direct sau prin poştă cu confirmare de primire; formularul se poate trimite şi prin fax sau on-line cu condiţia ca în termen de 30 de zile să fie transmis la sediul OSIM şi formularul original, însoţit de o adresă în care să se precizeze că a fost depusă mai întai prin fax sau on-line şi să se menţioneze numărul care a fost primit de la „Biroul de Recepţie Înregistrări C.B.I., D.M.I., MĂRCI” al OSIM;

    – dacă marca are o grafică particulară (respectiv o scriere diferită de cea standard sau are un element figurativ (desen) care însoţeşte denumirea ) este necesar să ataşaţi o reproducere grafică suficient de clară a mărcii, de dimensiune maxim 8×8 cm, în spaţiul corespunzător de pe formular (la rubrica 2.4) şi să anexaţi pe o pagină separată încă o reproducere, de aceeaşi dimensiune şi culoare cu cea de pe formular;

        – cuantumul taxelor ce trebuie achitate pentru mărci şi indicaţii geografice sunt prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 republicată privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29.11.2006 – anexa 4, cu modificările impuse de Legea 66/2010.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: