Drepturile asupra mărci

by Marci Osim on 23 iulie 2013

Drepturile asupra mărcii pot fi transmise prin cesiune sau licenţă oricând in cursul duratei de protecţie a acesteia, astfel:marci 1

  • prin cesiune, independent de transmiterea fondului de comert in care aceasta este incorporată. Cesiunea poate fi totală sau parţială, fără limitarea teritorială a folosirii mărcii.
  • prin licenţă, exclusivă sau neexclusivă, pentru toate sau numai o parte din produsele/serviciile pentru care marca a fost inregistrată.

Actele ce modifică sau transmit drepturile-asupra-mărcii trebuie stabilite in scris. Ele nu pot fi opuse unor terţi decât dupa inscrierea lor in Registrul Naţional al Mărcilor.

Pentru companii: marca inregistrată este un drept de proprietate, fiind singura posibilitate care permite titularului să foloseasca in exclusivitate respectiva denumire sau imagine şi să se opună contrafacerilor sau imitaţiilor.

Pentru consumator: marca inregistrată reprezintă cel mai comod mijloc de a recunoaste rapid o categorie de produse si servicii care i-a fost recomandată sau pe care experienţa l-a determinat să o prefere altor produse sau servicii de aceeaşi natură.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: